Onnistunut putkiremontti

Miten onnistunut putkiremontti etenee1. Asukasilta2. Työmaan perustaminen3. Osakastapaaminen4. Aloituskäynti5. Asunnon remontti6. Osakastarkastus7. Takaisinmuutto8. Lopetusilta9. Projekti päättyy

Onnistunut putkiremontti lähtee suunnittelusta, jossa asukkaiden toiveet ja vaikutusmahdollisuudet on huomioitu.

Toteutuksesta vastaa taloyhtiön erityispiirteisiin perehtynyt toteutustiimi, joka ottaa omistajuuden remontista ja sitoutuu 100%:sti sen onnistuneeseen läpivientiin.

Varmuutta ja sujuvuutta onnistuneeseen projektiin tuo Peabin putkiremontteihin kehittämä toimintamalli, jossa isonkin tiimin jokainen jäsen tietää mitä häneltä missäkin vaiheessa odotetaan.

Aktiivisen ja selkokielisen tiedottamisen ansiosta asukkaat tietävät aina missä mennään ja mitä seuraavaksi tapahtuu.

Sitoutunut toteutustiimi

Jokainen toteutustiimin jäsen ja työnjohto perehdytetään taloyhtiön yksilöllisiin tarpeisiin ja tiimi ottaa kokonaisvaltaisen vastuun – omistajuuden – remontin onnistuneesta läpiviennistä. Jokaista haastavampaa erikoistarvetta ratkaisemaan kiinnitämme korjausrakentamisyksiköstämme aina parhaat asiantuntijat.

Asukaslähtöisyys

Panostamme asukaslähtöisyyteen – se välittyy tiimimme jäsenten asenteesta ja toimintatavoista. Asukas ei jää yksin asuntonsa remontti- ja muutostöiden kanssa vaan saa halutessaan käyttöönsä asiakaspalveluinsinöörimme palvelut veloituksetta.

Aktiivinen tiedottaminen

Putkiremontti herättää suuria tunteita. Aktiivisen, selkokielisen ja ennakoivan tiedottamisen ansiosta asukkaat tietävät aina missä mennään. Jalkaudumme asukasiltoihin, hyödynnämme useita infokanavia ja olemme läsnä asuntokäynneillä. Jokaiseen putkiremonttiin nimetään viestintävastaava, jonka päivätyö on huolehtia ammattitaitoisesta viestinnästä asukkaiden suuntaan.

Sujuva eteneminen ja laadunvarmistus

Huolella taloyhtiöiden putkiremontteihin kehitetty toimintamallimme takaa laadukkaan lopputuloksen. Toimintamallin ja ammattitaitoisen työnjohtajan ansiosta toteutustiimin jäsenet tietävät mitä heiltä milloinkin odotetaan. Aikaa ei kulu yleiseen ihmettelyyn vaan työn tehokkaaseen tekemiseen. Peabin onnistuneen putkiremontin työnjohtaja on aina myös paikan päällä työmaalla, sen sijaan, että hänet löytäisi konttorilta.

Peabille on myönnetty ISO-9001 laatusertifikaatti.